Snäckan och Korallen

Vid ett besök på Snäckan, där 2,5-5-åringar huserar, slås man av den kreativa miljön. Runt hela avdelningen finns små ”stationer” där barnen sysslar med olika saker, allt uppbyggt kring  de huvudområden som montessoripedagogiken bygger på: språk, matematik, sensorik, teknik & naturvetenskap och kultur. Vid varje station finns en mängd olika hjälpmedel och redskap, det som kallas ”material” inom montessoripedagogiken. Snäckan är vår avdelning med storbarnsgrupp, Korallen arbetar med färre antal barn men med samma upplägg och innehåll.

Barnets intresse styr
Under aktivitetspasset på förmiddagen väljer barnet självt vad det vill syssla med.

– Det är barnets intresse som styr, vi pedagoger försöker ge dem utmaningar och fördjupningar och att få upp ögonen för något visst, att så ett litet frö, säger en av pedagogerna.

På språkavdelningen sysslar barnen till exempel mycket med bokstäver, rim & ramsor,  klappar stavelser, känner och upplever bokstaven med sandpapperbokstäver, skriver den i sand och upplever den med alla sinnen.

Vid ”matematik” finns bland annat pärlor som man satt ihop i olika mängder för att man ska få uppleva mängd konkret: ental, tiotal och hundratal.

– Det ska vara uppbyggt konkret och leda till ett lekfullt lärande, säger en av pedagogerna.

– Det jag gillar mest här är att man har respekt för andra och att man ser varje person som den man är och utgår från det. Barnet får erbjudande om lärande när det är mottagligt, säger en av våra montessoriförskollärare på Snäckan.

Respekt mot varandra
Centralt på Snäckan och Korallen och något som det pratas mycket om är respekt, mot barn, vuxna och naturen. När barnet är tre år börjar det förstå att andra har känslor och då är det viktigt att prata och träna på olika scenarior för hur det ska möta sina kompisar.

– Hos oss är det viktigt att göra klart att det är okej att alla har olika åsikter, och att jag inte måste tycka som min kompis.  Men vi övar på hur man kan känna i olika situationer och hur man ser ut när man känner, berättar pedagogen.

 

En dag på Snäckan och Korallen

7.30 – 8.30 Utelek.
Barnet lämnas av föräldrarna utomhus och samtliga barn är ute en stund innan man går in.

8.30 – 11.00 Aktivitetspass
Barnet väljer självt vad det vill göra. Det tar sitt material och sätter sig på tillhörande plats. Endast ett barn i taget kan göra en aktivitet.

11.00 Samling
Barnen sitter i ring på golvet och pedagogerna leder sång eller diskussion.

11.30 Lunch
Barnen dukar sin egen plats. Vissa barn förbereder och hämtar maten i köket.

12.00 – 14.00 Påklädning och utelek

14.30 Mellanmål

15.00 Sagostund

15.30 – 17.15 Aktiviteter antingen ute eller inne. Föräldrarna hämtar barnen ute.

 

Fakta:

Antal barn på Snäckan: 30 st

Antal barn på Korallen: 20 st

Ålder: 2,5-5 år