Skolhälsovård

Vår skolsköterska Linda Andersson arbetar på skolan varje tisdag kl.08.00-16.00. Linda är också en viktig part i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan, i detta ingår skolsköterska, specialpedagog, rektor, skolpsykolog, specialpedagog och logoped från resurscentrum.

Linda Andersson Tfn: 046-251156

Resurscentrum

BiFF

Familjeteamet

En väg in-Första linjen