Skolhälsovård

Vår skolsköterska Vivianne Brantmark Olin arbetar på skolan varje onsdag kl.08.00-16.00. Vivianne är också en viktig part i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan, i detta ingår skolsköterska, specialpedagog, rektor, skolpsykolog, specialpedagog och logoped från resurscentrum.

Vivianne Brantmark Olin Tfn: 046-25 13 05

Resurscentrum

BiFF

Familjeteamet

En väg in-Första linjen