Skola

”Hjälp mig att förstå själv”

Staffanstorps Montessoriskola, är en F–6 skola med integrerad skolbarnsomsorg, fritidshem. Skolan är uppdelad i två spår, förskoleklass–årskurs 3 (f-3) och årskurs 4–6. Totalt antal elever på skolan är för närvarande 105 elever, vi har i genomsnitt 12-16 elever per årskurs. Skolan är avgiftsfri.

I våra stora och ljusa lokaler erbjuder vi en verksamhet som bygger på att eleven känner delaktighet, trygghet, får uppmuntran och hjälp till självhjälp. Här finns frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskap. Kursplanen läggs upp utifrån styrdokumenten i Lgr11. Eleverna har arbetspass med montessorimateriel och en individuell planering. Skolklasserna arbetar åldersintegrerat.

Hos oss arbetar grundskollärare med montessoriutbildning, fritidspedagoger, montessoriassistenter och resurspedagoger som handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar. Skolan har egen specialpedagog och tillgång till kommunens Resurscentrum med logopeder, skolpsykologer, specialpedagoger. Skolsköterska finns på skolan en dag i veckan.

Eleven i montessoriskolan
Vi arbetar efter mottot ”Hjälp mig att förstå själv”. Barndomsåren 6-12 år kallas inom montessoripedagogiken, barnets andra utvecklingsstadium. Detta kännetecknas av barnets strävan efter att förstå sin omvärld. Intresset vänds utåt, barnet är intresserat av helheter och sammanhang. De vill ta del av kulturen, veta hur samhället är organiserat och hur naturen fungerar. De funderar över hur och varför, orsak och verkan.

I vår skola ryms vetenskap, sunt förnuft, intuition och kärlek till barnen. Eleverna planerar tillsammans med läraren sitt arbete men väljer själva när och var arbetet skall genomföras. Vi är alla olika och det vill vi uppmuntra och vårda. Olikheter är en tillgång. Vi ger eleverna den tid och det utrymme de behöver för att utforska, repetera och förstå i egen takt. Vi följer kontinuerligt upp varje barns arbete, mål och utveckling. Alla elever har individuella utvecklingsplaner och noggrann uppföljning och återkoppling sker med elever och föräldrar. Vi ser att detta är viktigt för att både elever och föräldrar skall känna trygghet.

En dag på skolan
F-3 – skoldagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 14.00. Under skoldagen arbetar eleverna med sin individuella planering med stöd och hjälp av pedagogerna i spåret. Lunch serveras kl. 11.30 och eleverna är med och förbereder lunchen som matvärdar. Pedagogerna är med och äter pedagogisk lunch i spåret.

Samtliga elever har idrott en gång i veckan med vår idrottslärare Daniel och åk.2 simmar en gång i veckan med instruktörer på badhuset. Musik står på schemat med vår musiklärare Robert en gång i veckan och undervisningen hålls i vår musiksal på skolan.

4-6 – skoldagen börjar kl. 08.15 och slutar kl. 15.00. Under skoldagen arbetar eleverna med sin individuella planering. Innan lunch presenteras ”Grej of the day”. Lunch serveras kl. 11.30 och eleverna är med och förbereder lunchen som matvärdar. Pedagogerna är med och äter pedagogisk lunch i spåret.

I skolan arbetar
Sju stycken lärare med montessoriutbildning,tre specialpedagoger, musik -och idrottslärare, fritidspedagog, montessoriförskollärare och sju resurspedagoger.

Välkommen till Staffanstorps Montessoriskola!

Länkar:

Resurscentrum

Lgr11

Kursplaner