Intresseanmälan

Ansökan till förskola och skolbarnsomsorg/fritidshem
Är du intresserad av att ansöka om förskoleplats eller skolbarnsomsorg sker detta via kommunens kösystem E-tjänst. Staffanstorps montessori har samma maxtaxa som kommunala förskolor och fritids.

Förtur gäller för barn som:
– har eller har haft syskon på förskolan
– deltagit i annan montessoriverksamhet
Därutöver eftersträvar vi en lämplig köns- och åldersfördelning.

Ansökan till skola
Vår grundskola är öppen för alla skolbarn och skolan är kostnadsfri. Registreringsdatum hos Staffanstorps montessori = ködatum.
Antagningen sker efter kölistan enligt följande urvalsprinciper:
1. barn från vår egen förskoleverksamhet
2. barn med montessoribakgrund
3. anmälningsdatum
Är du intresserad av att ställa dig i kö till vår förskoleklass/grundskola, E-posta klicka vidare.

E-post: info@staffanstorpsmontessori.se

Vi behöver veta: Datum, elevens namn, personnummer, folkbokföringsadress, postnummer och ort. Vårdnadshavarnas namn, telefon och E-postadress.

KONTAKT:

Staffanstorps Montessoriförening


Lagvägen 2

245 41 Staffanstorp

E-post: info@staffanstorpsmontessori.se

Rektor

Tfn: 046-25 40 11

E-post: sara.lill@staffanstorpsmontessori.se

Kontor

Tfn: 046-25 40 16

E-post: kerstin.hjelm@staffanstorpsmontessori.se

Styrelsen:

E-post: styrelsen@staffanstorpsmontessori.se

Direktnummer till våra spår

Småpärlan: 046-25 40 93  smaparlan@staffanstorpsmontessori.se

Korallen: 046-25 40 93    korallen@staffanstorpsmontessori.se

Snäckan: 046-25 40 94     snackan@staffanstorpsmontessori.se

Fritids: 046-288 72 50       fritids@staffanstorpsmontessori.se

Skola: 046-288 72 50        skolan@staffanstorpsmontessori.se

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor.