Giftfri förskola och skola

Giftfri förskola och skola

—Staffanstorps Montessori arbetar aktivt för att barn och elever skall utvecklas i en giftfri miljö. Föreningen har tagit fram en handlingsplan som verksamheten arbetar efter för att inte exponera barn och elever för farliga gifter i sin dagliga miljö.

Handlingsplan:

Handlingsplan för en giftfri förskola

—Länkar för dig som vill veta mer om giftfri förskola och skola:

Naturskyddsföreningen

Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten

—Film