Dagen på fritids

Dagen på fritids på Staffanstorps Montessori börjar med att varje barn hälsar på fritidspersonalen genom att ta i hand.

– Vi vill att barnet ska känna att alla uppmärksammas, och då är det ett bra sätt att man hälsar och tittar varandra i ögonen, säger en av våra fritidsledare.

Barnens delaktighet
Barnens medbestämmande och delaktighet är något som genomsyrar all aktivitet på fritids. En gång i månaden hålls så kallade ”fritidsråd” där barnen får komma med förslag och åsikter om verksamheten.

– Ett exempel är vårt fritidscafé, där barnen bakar och bjuder in föräldrar. Vad vi ska köpa för de pengar vi får in i vinst får barnen själva bestämma, berättar fritidsledaren.

Inspirera till aktivitet
På fritids erbjuds barnen en mängd olika aktiviteter, utgångspunkten är att det ska finnas ett brett utbud med något för alla. Här finns ett syrum, en ateljé och en nybildad schackklubb. Populärt är att spela spel, baka, dansa och att bygga med lego och leka med bilar. Varje måndag på fritidssamlingen får barnen tala om vad de vill göra den här veckan och så försöker personalen i så hög grad som möjligt tillgodose önskemålen.

Olika åldrar blandas
Liksom i skolan är verksamheten på fritids åldersintegrerad, där barn från 6 till 10 år blandas. Tanken är att de äldre barnen lär sig ansvarstagande och omsorg om de yngre, och de yngre barnen är aldrig rädda för de äldre, det blir naturligt att de leker ihop.

– Det är gemytligt, det är inte för stort så det blir lite mer mysigt. Jag tycker också att det är en stark vi-känsla i hela verksamheten, det är inte så uppdelat mellan olika stadier, säger fritidsledaren.