Förskola

”Hjälp mig att göra det själv”

Staffanstorps Montessoriförskola är uppdelad i tre spår, Småpärlan och Snäckan och Korallen. Småpärlan är spåret för barn i åldrarna 1-2,5 år, här har vi plats för 14 barn. Snäckan och Korallen är spåren för barn i åldrarna 2,5-5 år och här har vi plats för 50 barn.

I båda spåren arbetar välutbildade montessoripedagoger tillsammans med montessoriassistenter. Pedagogerna presenterar montessoriövningar för att väcka barnens intresse och lust att lära. Alla sinnen stimuleras för att utvecklas.

Utevistelse är en viktig del av vår vardag och vi är ute varje dag, oavsett väder. Utemiljön inbjuder till kreativa aktiviteter och ger de viktiga fysiska behoven stort spelrum.

Förskolan och skolan har egen specialpedagog och tillgång till kommunens resurscentrum med logopeder, skolpsykologer, specialpedagoger.

Barnet i montessoriförskolan
Vi arbetar utifrån mottot ”Hjälp mig att göra det själv.” Under barnets första utvecklingsstadium, förskoleåldern, ägnar barnet all sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, delta i ett socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker.

I vår lugna och ljusa miljö erbjuder vi barnen många intressanta saker som lockar till aktivitet, samtidigt som de ges frihet att välja det som överensstämmer med den egna utvecklingsnivån. Hos oss är barnets lek så viktig att vi kallar den för arbete.

Praktiska vardagsövningar är precis vad det låter som. Övningar som ger barnen möjlighet att i sin egen takt träna sig att klara vardagen. Allt från att klä av och på sig själv till att baka, tvätta kläder och hålla ordning i vår miljö.

Hos oss finns också intressanta sensoriska materiel där barnen ges möjlighet att förfina sina sinnen och få konkreta upplevelser av smak, lukt, syn, hörsel och känsel.

Språk, matematik, geografi, historia, zoologi och botanik är andra spännande områden som barnen arbetar med. Den skapande verksamheten, bild, sång och musik, rim och ramsor är dagliga inslag i vår verksamhet.

Arbetet läggs upp utifrån styrdokumenten i Lpfö98.

I förskolan arbetar
I förskolan arbetar utbildade förskollärare och montessoriförskollärare, montessoripedagoger, barnskötare och resurspedagoger.

Välkommen till Staffanstorps Montessoriförskola!

Läs mer om Småpärlan och Snäckan och Korallen.

Länkar:

Resurscentrum

Skolverket

InfoForskolan