Föreningen

Staffanstorps Montessori är en fristående förskola/skola, vilket innebär att den inte drivs av den offentliga sektorn, men huvudsakligen finansieras av skattemedel (skolpeng). Staffanstorps Montessori drivs som en ideell förening där medlemmarna är vårdnadshavarna vars barn är inskrivna i förskola och skola. På förskolan är det obligatoriskt att vara medlem, i skolan är det frivilligt.

Här finns möjlighet att engagera sig!
På Staffanstorps Montessori är föräldraengagemang en förutsättning för att förskolan/skolan ska kunna driva sin verksamhet. Vi vill gärna att föräldrarna ska vara en naturlig del av barnens skolliv och tror att vår förskola/skola blir en bättre plats om föräldrarna träffas och lär känna varandra samtidigt som man utför olika uppgifter för verksamheten.

Föräldrarna hos oss är bland annat organiserade i grupper med olika uppgifter, t ex en aktivitetsgrupp som anordnar sociala aktiviteter för barn och föräldrar, en fixargrupp som ser till att miljön inom- och utomhus är fin och trygg och en infogrupp som jobbar med att ta fram informationsmaterial om skolan.

Välkommen som förälder till Staffanstorps Montessori!

Styrelsen
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång om året, där alla medlemsfamiljer har en röst. Vid detta tillfälle väljs föreningens styrelse, bestående av föräldrar, som tillsammans med rektor ansvarar för föreningens verksamhet.

De regler som ska gälla för föreningen finns samlade i föreningens stadgar.

Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar verksamhetsåret 2017/18:

Ordförande: Kristina Fors

Vice ordf: Tobias Lundqvist

Ledamot:
Josefin Åberg Sjöholm
Tobias Lundqvist
Inger Pedersen
Viktor Holtenäs
Emma Stenbeck
Magnus Pihl

Suppleanter:
Johan Holmström
Carolina Brunetta

E-post: styrelsen@staffanstorpsmontessori.se